EN


ALICJA JELIŃSKA MAPA DZIAŁAŃ ALICJI ︎︎︎

Na co dzień pracuję w stowarzyszeniu samorządowym, gdzie koordynuję zadania w obszarze kultury. Podczas ostatnich kilku lat miałam okazję poznać przedstawicieli świata kultury z kilkudziesięciu małych i średnich gmin oraz dużych miast. To doświadczenie dało mi możliwość działania z różnorodnymi kadrami kultury oraz obserwowania polityki kulturalnej wielu gmin. Równolegle realizuję autorskie projekty, w tym Rezydencje Artystyczne i Przechadzki po sztuce współczesnej. Z Mikołajem Robertem Jurkowskim współtworzę Fundację Artystów Kolonia Teraz.

 O DZIAŁANIACH ALICJI ︎︎︎


Głównym celem moich projektów jest wykorzystanie sztuki do działań poza nią wykraczających oraz dzielenie się zasobami. Od 2018 roku udostępniam przestrzeń domu znajdującego się w gdańskiej dzielnicy Oliwa, w którym kiedyś mieszkała moja prababcia i jej syn (założyciele Club 57 na East Village). Przez kilkanaście tygodni gościłam w nim rezydentów z Litwy, Łotwy i Białorusi. Jako zasób traktuję również wiedzę, którą dzielę się m.in. tworząc grupy na facebooku, jak „niezal trójmiejski” czy „Metropolitalna Kadra Kultury”. Staram się też wykorzystywać swoje umiejętności i możliwości w pracy rzeczniczej dla grup wykluczonych.

Dodatkowym doświadczeniem były dla mnie studia magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, półroczna nauka na ASP w Wilnie oraz udział w programie Culture for Local Development dla młodych menedżerów kultury z Europy Środkowo-Wschodniej.

︎︎︎ @rezydenc.ja
︎︎︎ @prze.chadzki
 

Rita Müller
rita@prpgnd.net