EN


ANNA JURGIELEWICZ MAPA MYŚLI JURDZI ︎︎︎

Nazywam się Anna Jurgielewicz aka Jurdzi. Interesują mnie praktyki kolektywne oraz społecznie zaangażowane eksperymenty. A także działania prowokujące do refleksji nad postępem, jak i zachęcające do spekulowania nad przyszłością relacji międzyludzkich oraz wielogatunkowych. W swojej praktyce poruszam się na pograniczu designu oraz sztuki, łącząc formy przekazu takie jak obiekt, digital i wydarzenie.

 O DZIAŁANIACH JURDZI ︎︎︎︎︎︎ @jurdzi
︎︎︎ annajurgielewicz.cargo.site
 

Rita Müller
rita@prpgnd.net