EN


KAMILA WOLSZCZAK O DZIAŁANIACH KAMILI ︎︎︎

Dorastałam na lubelskiej wsi, studiowałam sztuki wizualne w Lublinie, Wrocławiu i Walencji. Aktualnie mieszkam, tworzę i prowadzę badania artystyczne z zakresu sposobów przywracania nieużytków przestrzeni publicznej w Hadze (Holandia). Jako artystka kieruję się rodzinnym mottem „wszystko może się przydać” i pracuję z tym, co pojawia się w moim zasięgu i staram się to zrozumieć – zarówno ludzi, miejsca, jak i przedmioty.

Buduję projekty zorientowane społecznie, zaangażowane w życie codzienne, stwarzające pretekst do spotkania. Szukam obszarów, w których przecina się to, co prywatne i publiczne, wiejskie i miejskie, nowe i używane, brudne i czyste, ze śmietnika i ze sklepu, tymczasowe i wieczne. Poprzez moje prace odkrywam nowe jakości tego, co już istnieje. Wierzę, że twórcze myślenie i działania mogą na nowo zdefiniować i ożywić zaistniałe sytuacje. Moja ciekawość przełożyła się m.in. na projekty: Samonośne Uniwersalne Wystawy (SUW), PrzeSUWania, czyli spacery po nieużytkach miejskich, SUWaczek nomadyczna galeria sztuki dzieci, Pracownia Kominy Paryskiej 45, Dom Sarmacki, duet PARAperformance, grupa P.S.Sztuka odpowiedzialna to dla mnie świadoma komunikacja i przedstawianie swoich spostrzeżeń. Realizując pomysły odnoszę się do zastanych miejsc lub zasłyszanych historii. Przed rozpoczęciem każdej z prac rozpoczynam dochodzenie artystyczne, korzystając z metod takich jak: spacery, wywiady, czytanie, rysowanie, tworzenie map myśli czy oglądanie filmów.

Najczęściej wykorzystuję zbiory odpadów i brudów, tj. kurzu, zużytych folii, muszli, niezużytych papierów, zamieciony piach czy zniszczone rękawiczki. Wszystkie te materiały noszą na sobie ślad relacji z człowiekiem, zaklęte czynności, są jednak porzucone, nieważne, utraciły swoją sprawczość. Interesuje mnie ten moment uznania czegoś za odpad, odrzucenia. Szukam też zapomnianych miejsc, opuszczonych budynków i nieużytków, które utraciły pierwotne funkcje. Prowokują mnie one do tworzenia nowych funkcji. Odbiorców moich prac traktuję jak współtwórców, ożywczą siłę pobudzająca dzieło do życia. To ich wyobraźnia i doświadczenie dopowiadają sensy moich prac. Tworzę sztukę, żeby pytać i stymulować, a nie odpowiadać.Często współpracuję ze specjalistami z różnych dziedzin, bo uważam, że aby działanie artystyczne mogło stać się narzędziem do mikrozmiany, która na kolejnym etapie przyniesie realne zmiany, musi uwzględniać wiele perspektyw oraz powstawać z czułością i otwartością na zmiany. Sztuka według mnie ma magiczną moc, bo wymyka się linearności i przewidywalności, co pozwala na innowacyjność i wdrażanie niestandardowych pomysłów.

︎︎︎ kamilawolszczak.com
︎︎︎ @kamila_wolszczak


Rita Müller
rita@prpgnd.net