EN

SAM ROZKWIT MAPA MYŚLI ROZKWITU ︎︎︎

Stowarzyszenie Aktywności Miejskich „Rozkwit” jest organizacją pozarządową działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju warszawskich obszarów zieleni, przede wszystkim terenów ogrodów działkowych. Chcemy miasta przyjaznego jego ludzkim i pozaludzkim mieszkańcom. Interesują nas miejsca styku sztuki, projektowania, nauki i miejskiego aktywizmu.

Działki są obszarami różnorodnymi biologicznie; wpływają na ograniczenie skutków zmian klimatu poprzez oczyszczanie powietrza, retencję wody, czy przeciwdziałanie zjawisku miejskiej wyspy ciepła. Działkowcy są depozytariuszami tradycji ogrodniczej, pasjonatami różnych form rękodzieła, znawcami lokalnych historii. Ich wiedza i doświadczenie mogą służyć lokalnym społecznościom.

Kulturowy i przyrodniczy mikrokosmos działek podlega dynamicznym zmianom. Tereny miejskich ogrodów działkowych są atrakcyjne dla deweloperów, czemu sprzyja ich nieuregulowany status prawny i planistyczny. W ogrodach zachodzi proces gentryfikacji, skutkiem czego tradycyjne ogrodnictwo zanika, a rosnące ceny działek zawężają grono osób, które mogą sobie na nie pozwolić. Otwarcie ogrodów na społeczności lokalne jako miejsc aktywności twórczej i międzypokoleniowego transferu umiejętności może pomóc zachować ich unikalny charakter oraz ograniczyć skutki negatywnych procesów społeczno-ekonomicznych.Organizowanie wystaw i rezydencji artystycznych na działkach uwidacznia jak pojemną, elastyczną i różnorodną są przestrzenią. Radykalny podział między sztuką, rzemiosłem i rękodziełem zaciera się w ogrodzie działkowym. Sztuka staje się dostępna także dla osób, które nie mają z nią regularnej styczności.

Starania o zachowanie w mieście ogrodów działkowych muszą brać pod uwagę interesy zarówno działkowców, jak również miasta i ogółu jego mieszkańców. Staramy się pokazywać realne, publicznie dostępne rozwiązania, alternatywne wobec postępującej komercjalizacji działek, zarówno tej wynikającej z procesów wewnątrz ogrodów, jak i wywołanej zewnętrzną presją. Działania te będą skuteczne pod warunkiem wypracowania wspólnego i oddolnego modelu funkcjonowania ogrodów, który z jednej strony zachowa wartości ekologiczne i społeczne działek, a z drugiej wzmocni funkcję publiczną ogrodowych przestrzeni. Wierzymy, że sztuka na działkach jest jednym z kluczowych narzędzi w tym procesie.︎︎︎ @sam_rozkwit
 

Rita Müller
rita@prpgnd.net