EN


SOLATORIUM
MOTYKA I SŁOŃCE MAPA DZIAŁAŃ KOLEKTYWU ︎︎︎

Solatorium oraz ogród społecznościowy Motyka i Słońce działają na terenia Osiedla Jazdów od 2015 roku, prowadzone przez członków Fundacji Pracownia Dóbr Wspólnych. Jesteśmy grupą osób skupioną wokół działań ogrodniczych, animatorskich i organizacyjnych związanych z tym konkretnym miejscem na mapie Warszawy, jednak w szerszym rozumieniu tworzymy całą mikrospołeczność, łączącą ogrodników, działaczy ekologicznych, edukatorów, animatorów, artystów wizualnych, grafików, muzyków oraz społeczników.Ta intrygująca mieszanka sprawia, że ogród i domek bardzo często stają się przestrzenią oddolnego, niezależnego eksperymentu, działań DIY, pikników, wystaw, sytuacji artystycznych, działań rekreacyjnych i regeneracyjnych, a także aktywistycznych i buntowniczych – czymś na kształt laboratorium wspólnoty. Tworzone kolektywnie od wielu lat i przez wiele różnych osób Solatorium i Motyka – podobnie jak całe Osiedle Jazdów – wypracowuje modele oddolnego tworzenia społeczności, w której każdy może być twórcą, sprawcą, organizatorem i uczestnikiem jednocześnie. Istotą naszych działań jest przekonanie, że istnieją inne modele funkcjonowania społeczności w mieście (i nie tylko), że możemy współtworzyć piękną, twórczą i empatyczną rzeczywistość, oderwaną od rynkowych mechanizmów czy kontekstów narodowych i religijnych, żyjąc w zgodzie ze wszystkimi istotami ludzkimi i nie-ludzkimi i wypracowując inne podejście do wspólnoty, miasta i otaczającej nas zoe, czyli świata istot żywych.Prócz stałych spotkań ogrodniczych oraz udostępniania przestrzeni licznym inicjatywom i organizacjom realizujemy również własne wydarzenia, są to m.in. „Bujna Warszawa”, inicjatywa Maćka Łepkowskiego i Michała Augustyna na rzecz ogrodów społecznościowych, działania Ani Bielawskiej (poświęcone freeganizmowi Error Bistro i Sąsiadówka Obrazowa) oraz Sitogród Witka Dąbrowskiego i Zuzy Kruk, czyli oddolna mikrorezydencja dla artystów sitodrukowych. Bierzemy udział także w organizowaniu pikników na Noc Muzeów, Urodzin Osiedla Jazdów i Otwartego Festiwalu Jazdów. Związany z osiedlem i domkiem jest również nagrodzony 3 miejscem w konkursie Futuwawy projekt Witka Dąbrowskiego i Michała Augstyna „Biopolis. Osiedle biocentryczne”. Obecny kolektyw opiekujący się domkiem i ogrodem, działający w dużej mierze wolontaryjnie, to Maciek, Patrycja @patrycja_v1.jpg, Ania, Witek @brat.witt, Ania @ab.auto.body i Michał. To niezwykłe miejsce współtworzą także Andrzej, Ania, Monika, Julia, Karolina, Marta, Natalia, Andrzej, Zuza i wiele innych wspaniałych osób.

︎︎︎ @solatorium
︎︎︎ @motykaislonce
 

Rita Müller
rita@prpgnd.net