EN


ZAKOLE MAPA MYŚLI ZAKOLA ︎︎︎

ZAKOLE to projekt zakorzeniony na mokradle położonym nieopodal serca Warszawy. Zakole Wawerskie obejmuje zarówno malownicze, w większości niedostępne bagno, jak i rozległe łąki. Obszar ten zamieszkany jest przez różne istoty – bobry, ptaki, żaby, komary, olsy, trzciny i trawy, a także przez ludzi. Naszym celem jest poznanie Zakola Wawerskiego wraz z jego mieszkańcami i bywalcami, a także rozpoznanie i zmapowanie jego różnych znaczeń. W ramach ZAKOLA poszukujemy sposobów opowiadania i doświadczania tego typu terenów oraz przybliżania perspektywy współtworzących je istot. Zależy nam na podkreśleniu wagi istnienia podobnych miejsc w miastach, przede wszystkim ze względów przyrodniczych i klimatycznych, zwracając przy tym uwagę na złożoność relacji i interesów powiązanych z nimi aktorów. 

By lepiej poznać Zakole Wawerskie, wypracowywałyśmy różne metody obserwacyjne, ułatwiające zbliżenie się do zakolskiego ekosystemu. Organizowałyśmy kameralne spotkania, będące pretekstem do wymiany doświadczeń, informacji i refleksji na temat Zakola oraz podobnych mu miejsc. Były one także okazją do zastanowienia się nad naszymi możliwościami zrozumienia innych organizmów i tworzonej przez nie sieci zależności. Odpowiedzi na to pytanie szukałyśmy też podczas eksperymentalnych spacerów z grupą artystów i biolożek, ćwicząc uważność i empatię wobec bytów nieludzkich.

Działania w ramach ZAKOLA są okazją do wytwarzania i wymieniania się różnymi rodzajami wiedzy – zarówno historycznej i naukowej, jak i osobistej, ucieleśnionej i opartej na doświadczeniu zmysłowym. Zbieramy również informacje na temat postępowań administracyjnych wobec Zakola Wawerskiego oraz potencjalnych scenariuszy na przyszłość tego obszaru, wciąż zadając sobie pytanie, jak myśleć o prawie do miasta włączając w nie więcej-niż-ludzi. Wytworzoną wiedzę gromadzimy na stale rozbudowywanej stronie internetowej zakole.pl.

 O DZIAŁANIACH ZAKOLA ︎︎︎


ZAKOLE jest realizowane w ramach europejskiego projektu MediaActivism prowadzonego w Polsce przez Krytykę Polityczną. W skład wyjściowej grupy pracującej nad projektem wchodzi Zuzia Derlacz, Krysia Jędrzejewska-Szmek, Ola Knychalska, Olga Roszkowska i Igor Stokfiszewski, jednak traktujemy ZAKOLE jako projekt otwarty – zależy nam na szerokich sojuszach i współpracy z aktorami zainteresowanymi przyszłością Zakola Wawerskiego oraz wypracowywaniu wokół niego nowego języka i narzędzi poznawczych. Mamy nadzieję, że starania te doprowadzą do ukształtowania się dbającej o to miejsce społeczności. 

 ︎︎︎ zakole.pl
 

Rita Müller
rita@prpgnd.net